/ Registrace

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost ULTIMATE EVENTS, se sídlem U Tržiště 2246, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 46947205, DIČ: CZ6909053789, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 26345 (dále jen „ULTIMATE EVENTS“) klade velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracování. ULTIMATE EVENTS zpracovává veškeré osobní údaje v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti ULTIMATE EVENTS (https://goldnutrition.cz/, https://oneshotenergy.cz/) jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti ULTIMATE EVENTS dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zákazníků v prodejně).

Zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení

V případě zájmu návštěvníka o zasílání newsletteru a dalších obchodních sdělení je nutný jeho souhlas ke zpracování osobních údajů za tímto účelem. Na základě souhlasu pak mohou ULTIMATE EVENTS zpracovávat jím poskytnuté osobní údaje a to minimálně v rozsahu emailové adresy. V případě poskytnutí dalších jeho osobních údajů budou zpracovávány i tyto. Obsah newsletteru a další obchodní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které ULTIMATE EVENTS zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru. Souhlas je udělen na dobu 10 let. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Osobní údaje návštěvníka začne ULTIMATE EVENTS zpracovávat až poté, co návštěvník udělí svůj souhlas v příslušném formuláři pro zasílání obchodních sdělení, případně při registraci nebo objednávce, uvede své údaje a následně dokončí proces kliknutím na odkaz zaslaný na dotyčnou e-mailovou adresu. Nebude-li tímto způsobem přihlášení k odběru obchodních sdělení dokončeno, veškeré zadané údaje budou vymazány.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu (souhlas je zcela dobrovolný) nebo po dobu maximálně 10 let od udělení souhlasu.

Zrušit souhlas se zpracováváním osobních údajů lze přímo kliknutím na odhlašovací odkaz v každém e-mailu, případně prostřednictvím formuláře dostupného . Můžete nás také kontaktovat e-mailem na adrese jsme@goldnutrition.cz, zavolat nám na telefonní číslo +420 608 899 777 nebo písemně či osobně doručit na adresu: ULTIMATE EVENTS s.r.o., U Tržiště 2246, 594 01, Velké Meziříčí.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Společnost SmartSelling a.s., která nám pomáhá s rozesíláním elektronické pošty, dále společnost ZONER software, a.s., která je dodavatelem e-shopového řešení, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost ULTIMATE EVENTS nevyužívá.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s nákupem v e-shopu

V případě nákupu zboží na https://goldnutrition.cz/, https://oneshotenergy.cz/ bude ULTIMATE EVENTS zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, fakturační adresa a adresa pro doručení zboží, pokud se liší od adresy fakturační.

Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude ULTIMATE EVENTS provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, v případě zakoupení elektrozařízení také za účelem splnění povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů vztahujících se ke zpětnému odběru použitých elektrozařízení z domácností, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů.

ULTIMATE EVENTS bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 10 let od uzavření příslušné kupní smlouvy (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Tyto údaje jsou zpracovávány společností ULTIMATE EVENTS. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost ULTIMATE EVENTS osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mail a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci. Osobní údaje můžou zpracovávat i společnosti ZONER software, a.s., která je dodavatelem e-shopového řešení, STORMWARE s.r.o., ve které vedeme účetnictví a BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod Česká republika, která zajišťuje splátkový prodej.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s registrací zákaznického účtu

V případě registrace na některém z e-shopů (viz výše) a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů bude ULTIMATE EVENTS zpracovávat osobní údaje. Souhlas je udělen po dobu existence zákaznického účtu a může být kdykoliv odvolán.

Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním dotazů, poptávek, podnětů a reklamací

Pro zodpovězení dotazů, zaslání kalkulací a vyřízení požadavků adresovaných společnosti ULTIMATE EVENTS bude společnost ULTIMATE EVENTS zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz, poptávku či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost ULTIMATE EVENTS zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje k jinému účelu (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti ULTIMATE EVENTS). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti ULTIMATE EVENTS dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost ULTIMATE EVENTS nebyla schopna dotaz, poptávku či požadavek vyřídit, a proto není nutný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud bude reklamace uplatněna prostřednictvím zákaznické linky, e-mailové adresy, reklamačního formuláře, nebo písemnou formou na adresu ULTIMATE EVENTS, bude společnost ULTIMATE EVENTS zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společností ULTIMATE EVENTS, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci.

V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost ULTIMATE EVENTS osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas se zpracováním osobních údajů. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjejí od povinnosti společnosti ULTIMATE EVENTS reklamaci vyřídit, případně splnit požadavky dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zpracování poskytnutých osobních údajů v případech reklamace bude provádět ULTIMATE EVENTS. ULTIMATE EVENTS je oprávněna předat zpracovávané osobní údaje, ale pouze dodavateli nebo výrobci reklamovaného produktu ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty, lze zjistit dotazem adresovaným společnosti ULTIMATE EVENTS prostřednictvím e-mailové adresy jsme@goldnutrition.cz.

Použití souborů cookie

Veškeré informace a nastavení cookies naleznete zde.

Další služby, které používáme na našich webových stránkách

K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá společnost ULTIMATE EVENTS následující služby:

Google Analytics, Google AdWords – provozováno společností Google LLC, sídlo 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti ULTIMATE EVENTS vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google. ULTIMATE EVENTS dále používá Seznam Sklik – provozováno společností Seznam, a.s., sídlo Radlická 3294/10 Praha 5.

Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů

Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • v případě udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů vzít tento souhlas kdykoliv zpět
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů společností ULTIMATE EVENTS či v případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na společnost ULTIMATE EVENTS jakýmikoli prostředky, včetně e-mailové adresy jsme@goldnutrition.cz.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné a účinné od 24.5.2018.

Kontaktní formulář

Vyplňte níže uvedené údaje a klikněte na „Odeslat dotaz“. Budeme Vás v co nejbližší době kontaktovat.

Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Údaje, které jste vyplnil(a) v tomto formuláři budou využity pouze pro vyřízení Vašeho dotazu. Informace o nakládání s osobními údaji najdete zde.

Kontaktní formulář

Před odesláním dotazu je nutné vyplnit všechna povinná pole kontaktního formuláře označená hvězdičkou .

Kontaktní formulář

Zadaná e-mailová adresa neodpovídá standardnímu formátu. Příkladem validní adresy je jsme@goldnutrition.cz.

Opravte zadanou adresu na správný formát a odešlete vyplněné údaje kliknutím na tlačítko „Odeslat dotaz“.

Kontaktní formulář

Váš dotaz byl úspěšně odeslán.

S odpovědí Vás budeme kontaktovat na uvedený e-mail nebo telefonní číslo.

Kontaktní formulář

Nastala neočekávaná chyba. Zkuste to za chvíli.

Dotaz k objednávce

Vyplňte níže uvedené údaje a klikněte na „Odeslat dotaz“. Budeme Vás v co nejbližší době kontaktovat. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Údaje, které jste vyplnil(a) v tomto formuláři budou využity pouze pro vyřízení Vašeho dotazu. Informace o nakládání s osobními údaji najdete zde.

Dotaz k objednávce

Před odesláním dotazu je nutné vyplnit všechna povinná pole formuláře označená hvězdičkou .

Dotaz k objednávce

Zadaná e-mailová adresa neodpovídá standardnímu formátu. Příkladem validní adresy je jsme@goldnutrition.cz.

Opravte zadanou adresu na správný formát a odešlete vyplněné údaje kliknutím na tlačítko „Odeslat dotaz“.

Dotaz k objednávce

Nastala neočekávaná chyba. Zkuste to za chvíli.

Dotaz k objednávce

Váš dotaz byl úspěšně odeslán.

S odpovědí Vás budeme kontaktovat na uvedený e-mail nebo telefonní číslo.

Rychlé přihlášení

Formulář přihlašení

Nevyplnil jste všechna povinná pole. Ujistěte se, že pole „přihlašovací jméno“ a „heslo“ nejsou prázdná.

Zobrazit slevové kupóny

Pro zobrazení Vašich slevových kupónů se musíte přihlásit nebo registrovat. Po přihlášení naleznete slevové kupóny na produkty a značky ihned k použití ve své zákaznické sekci.

Zobrazit věrnostní body

Pro zobrazení Vašich věrnostních bodů se musíte přihlásit nebo registrovat. Věrnostní body získáváte za každý nákup (v případě, že jste přihlášen) a kdykoliv je můžete směnit za širokou škálu produktů z naší nabídky.

Vyberte si způsob koupě produktu

Tento produkt si můžete koupit za peníze nebo za věrnostní body. Pokud si zvolíte druhou variantu, musíte se nejdříve přihlásit.

Vyberte si způsob koupě produktu

Tento produkt si můžete koupit za peníze nebo za věrnostní body. Pokud si zvolíte druhou variantu, bude Vám strženo bodů.

Vyberte si způsob koupě produktu

Tento produkt je možné koupit za peníze nebo za věrnostní body. K zakoupení za body Vám chybí bodů.

Oblíbené produkty

Do seznamu oblíbených produktů můžete přidávat pouze jako přihlášený.

Oblíbené produkty

Produkt byl přidán do seznamu.

Porovnání produktů

Produkt byl přidán do seznamu.

Přihlášení k odběru novinek

Novinky pravidelně na Váš e-mail.

Přihlášení k odběru novinek

Abychom Vám mohli novinky zasílat, zaškrtněte pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

Přihlášení k odběru novinek

Zadaná e-mailová adresa neodpovídá standardnímu formátu. Příkladem validní adresy je jsme@goldnutrition.cz.

Opravte zadanou adresu na správný formát a odešlete ji kliknutím na tlačítko „Přihlásit odběr“.

Přihlášení k odběru novinek

K dokončení odběru novinek musíme ověřit Vaši e-mailovou adresu. Pro úspěšné dokončení klikněte na odkaz v e-mailu, který jsme Vám právě poslali.

Přihlášení k odběru novinek

Nastala neočekávaná chyba. Zkuste to za chvíli.

Odhlášení odběru novinek

Pokud si přejete odhlásit odběr novinek, odešlete žádost kliknutím na tlačítko „Odhlásit“.

Odhlášení odběru novinek

Zadaná e-mailová adresa neodpovídá standardnímu formátu. Příkladem validní adresy je jsme@goldnutrition.cz.

Opravte zadanou adresu na správný formát a odešlete ji kliknutím na tlačítko „Přihlásit odběr“.

Odhlášení odběru novinek

K dokončení odhlášení z odběru novinek musíme ověřit Vaši e-mailovou adresu. Pro úspěšné dokončení klikněte na odkaz v e-mailu, který jsme Vám právě poslali.

Odhlášení odběru novinek

Nastala neočekávaná chyba. Zkuste to za chvíli.

Slevový kupón

Vybraný slevový kupón se Vám automaticky načte v košíku.

  Hodnocení produktu

  Pro hodnocení produktu se musíte nejdříve přihlásit.

  Hodnocení produktu

  Vaše hodnocení bylo úspěšně odesláno. Děkujeme za něj.

  Hodnocení produktu

  Nastala neočekávaná chyba. Zkuste to za chvíli.

  Vzorky příchutí zdarma

  V košíku již máte tři vzorky. Více jich zaslat nemůžeme.

  Vzorky příchutí zdarma

  Vyberte si alespoň jednu příchuť.

  Vzorky příchutí zdarma

  Vybrané příchutě najdete v košíku. Buďte bez obav, jsou zdarma.