Soutěž | GoldNutrition

Právě probíhá soutěž. Zapojte se!

 / Registrace
Koupit

Přenes se do horkého navigátorského křesla na místo Davida Křípala!

Dodej si zdravou energii bez cukru s One Shot Energy nebo posilni svou imunitu na maximum s produkty od GoldNutrition a automaticky budeš zařazen do slosování o nezapomenutelnou spolujízdu dakarským speciálem přímo po boku Tomáše Ouředníčka v hodnotě 5.000 Kč!


Stačí si koupit výhodné balení (20ks) One Shot Energy nebo objednat jakékoliv další produkty GoldNutrition v celkové hodnotě minimálně 1 000 Kč.

Odesláním zaplacené objednávky se automaticky zařadíš do slosování o výhru.


Soutěžit můžete do 31. ledna 2021

Zobrazit One Shot Energy balení

Zobrazit další produkty GoldNutrition

Pravidla soutěže

„VYHRAJ NEZAPOMENUTELNOU ADRENALINOVOU SPOLUJÍZDU NA MÍSTĚ NAVIGÁTORA PO BOKU TOMÁŠE OUŘEDNÍČKA V JEHO DAKARSKÉM SPECIÁLU!“

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. 1. Společnost ULTIMATE EVENTS, se sídlem U Tržiště 2246, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 46947205, DIČ: CZ6909053789, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 26345 (dále jen „Ultimate Events“) organizuje ode dne 10.1.2021 do 31.1.2021 (dále jen „Doba konání“) marketingovou soutěž zvanou „ Vyhraj nezapomenutelnou adrenalinovou spolujízdu na místě navigátora po boku tomáše ouředníčka v jeho dakarském speciálu“ (dále jen „Soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce www.goldnutriton.cz/soutez provozované Ultimate Events.
 2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
  1. Každá osoba starší osmnácti (18) let z České republiky nebo Slovenské republiky se může přihlásit do Soutěže (dále jen „Účastník“), pokud splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, zejména nikoliv však výlučně:
   • Je plně svéprávný;
   • Vyplní a zcela uhradí svoji objednávku na www.goldnutrition.cz nebo www.oneshotenergy.cz (jí provozovaném eshopu) tj. sdělí společnosti ULTIMATE EVENTS pravdivě své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, e-mailovou adresu a mobilní telefon;
   • Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Ultimate Events, jakož i k osobám s Ultimate Events personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
  2. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti, kteří:
   • Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
   • Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;
   • Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace;
 3. PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI
  1. Každý Účastník splňující podmínky a pravidla této Soutěže nakoupí buď: balení (20ks) soutěžního nápoje One Shot Energy, nebo přesně 20 jednotlivých lahviček, nebo jakékoliv jiné výrobky v minimální hodnotě 1.000 Kč na internetové stránce www.goldnutrition.cz v Době konání. Každý Účastník při nákupu položek v objednávce uvede své jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu.
  2. Účastníci nemají právo na náhradu vynaložených nákladů na účast v Soutěži a mají právo pouze na jednu (1) cenu. tj. Účastník může vyhrát pouze jednou.
  3. Každý Účastník se může Soutěže zúčastnit pouze s jednou objednávkou splňující výše uvedené podmínky.
  4. Při několikanásobné objednávce, se do Soutěže zapojí pouze jednou.
  5. Soutěž bude probíhat následujícím způsobem. Každý nakupující, který svou objednávkou splní výše uvedené požadavky, je automaticky zařazen do slosování o 1x spolujízdu. Za losování zodpovídá Ultimate Events.
 4. CENY V SOUTĚŽI
  1. Účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech vyhrát následující:
   • 1. cena
    • 1x spolujízda na místě spolujezdce v dakarském speciálu s Tomášem Ouředníčkem
  2. Výhercem cen se stává Účastník, který splnil podmínky v těchto pravidlech a jehož unikátní objednávka, která byla v Době konání Soutěže registrována na stránkách www.goldnutrition.cz byla vyhodnocena jako výherní. Každý Účastník, který nevyhrál cenu, bere na vědomí, že v Soutěži neuspěl, a souhlasí s tím, že mu Ultimate Events nemusí zasílat speciální informaci o tom, že nevyhrál.
  3. Ultimate Events bude kontaktovat výherce ceny emailem nejpozději do tří (3) dnů od oznámení výhry.
  4. Podmínky předání ceny: datum a místo uskutečnění spolujízdy bude dle dohody ze strany Účastníka a Organizátora Ultimate Events. Soutěžící souhlasí s focením s cenou pro marketingové účely Ultimate Events. Nevyužití výhry Účastníka, který nereaguje na zprávu Ultimate Events o výhře, propadá Ultimate Events po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů od oznámení výhry.
  5. Ultimate Events neposkytuje na cenu žádnou záruku.
 5. OSOBNÍ ÚDAJE
  1. Vyplněním objednávky do systému Ultimate Events dává Účastník Ultimate Events ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, kontaktní telefon a e-mailová adresa za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Ultimate Events a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.
  2. Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Ultimate Events včetně zasílání obchodních sdělení a Ultimate Events může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním Ceny, a to na období tří (3) let od počátku Soutěže.
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tato Soutěž je vyhlášena ve smyslu ust. § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  2. Ultimate Events prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
  3. Ultimate Events si vyhrazuje právo měnit podmínky Soutěže a nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě, případně Soutěž zrušit.
  4. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Soutěži.
  5. Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník registrací soutěžního kódu na internetový portál www.goldnutrition.cz/soutez vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

Ve Velkém Meziříčí, dne 9. 1. 2021

Soutěžní formulář

Zadané soutěžní kódy nejsou platné.

Ujisti se, že do pole „Nasbírané kódy“ zadáváš kódy v platném formátu.
Kód se skládá z čísel 0-9 a písmen A-Z. Výsledný kód je dlouhý šest znaků.
Jednotlivé kódy odděl čárkou.

Soutěžní formulář

Nevyplnil(a) jsi tvoje jméno.

Je důležité uvést skutečné kontaktní údaje. Na tyto tě budeme v případě výhry kontaktovat.

Soutěžní formulář

Zadaná e-mailová adresa neodpovídá standardnímu formátu. Příkladem validní adresy je soutezici@seznam.cz.

Oprav zadanou adresu na správný formát a opakuj odeslání kódů kliknutím na tlačítko „Odeslat kódy“.

Je důležité uvést skutečné kontaktní údaje. Na tyto tě budeme v případě výhry kontaktovat.

Soutěžní formulář

Nevyplnil(a) jsi tvoje telefonní číslo.

Je důležité uvést skutečné kontaktní údaje. Na tyto tě budeme v případě výhry kontaktovat.

Soutěžní formulář

Nastala neočekávaná chyba. Zkus to za chvíli.

Soutěžní formulář

Odeslání tvých soutěžních kódů proběhlo úspěšně.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním e-shopu goldnutrition.cz s tímto souhlasíte. Více informací.

Kontaktní formulář

Vyplňte níže uvedené údaje a klikněte na „Odeslat dotaz“. Budeme Vás v co nejbližší době kontaktovat.

Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Údaje, které jste vyplnil(a) v tomto formuláři budou využity pouze pro vyřízení Vašeho dotazu. Informace o nakládání s osobními údaji najdete zde.

Kontaktní formulář

Před odesláním dotazu je nutné vyplnit všechna povinná pole kontaktního formuláře označená hvězdičkou .

Kontaktní formulář

Zadaná e-mailová adresa neodpovídá standardnímu formátu. Příkladem validní adresy je jsme@goldnutrition.cz.

Opravte zadanou adresu na správný formát a odešlete vyplněné údaje kliknutím na tlačítko „Odeslat dotaz“.

Kontaktní formulář

Váš dotaz byl úspěšně odeslán.

S odpovědí Vás budeme kontaktovat na uvedený e-mail nebo telefonní číslo.

Kontaktní formulář

Nastala neočekávaná chyba. Zkuste to za chvíli.

Dotaz k objednávce

Vyplňte níže uvedené údaje a klikněte na „Odeslat dotaz“. Budeme Vás v co nejbližší době kontaktovat. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Údaje, které jste vyplnil(a) v tomto formuláři budou využity pouze pro vyřízení Vašeho dotazu. Informace o nakládání s osobními údaji najdete zde.

Dotaz k objednávce

Před odesláním dotazu je nutné vyplnit všechna povinná pole formuláře označená hvězdičkou .

Dotaz k objednávce

Zadaná e-mailová adresa neodpovídá standardnímu formátu. Příkladem validní adresy je jsme@goldnutrition.cz.

Opravte zadanou adresu na správný formát a odešlete vyplněné údaje kliknutím na tlačítko „Odeslat dotaz“.

Dotaz k objednávce

Nastala neočekávaná chyba. Zkuste to za chvíli.

Dotaz k objednávce

Váš dotaz byl úspěšně odeslán.

S odpovědí Vás budeme kontaktovat na uvedený e-mail nebo telefonní číslo.

Rychlé přihlášení

Formulář přihlašení

Nevyplnil jste všechna povinná pole. Ujistěte se, že pole „přihlašovací jméno“ a „heslo“ nejsou prázdná.

Zobrazit slevové kupóny

Pro zobrazení Vašich slevových kupónů se musíte přihlásit nebo registrovat. Po přihlášení naleznete slevové kupóny na produkty a značky ihned k použití ve své zákaznické sekci.

Zobrazit věrnostní body

Pro zobrazení Vašich věrnostních bodů se musíte přihlásit nebo registrovat. Věrnostní body získáváte za každý nákup (v případě, že jste přihlášen) a kdykoliv je můžete směnit za širokou škálu produktů z naší nabídky.

Vyberte si způsob koupě produktu

Tento produkt si můžete koupit za peníze nebo za věrnostní body. Pokud si zvolíte druhou variantu, musíte se nejdříve přihlásit.

Vyberte si způsob koupě produktu

Tento produkt si můžete koupit za peníze nebo za věrnostní body. Pokud si zvolíte druhou variantu, bude Vám strženo bodů.

Vyberte si způsob koupě produktu

Tento produkt je možné koupit za peníze nebo za věrnostní body. K zakoupení za body Vám chybí bodů.

Oblíbené produkty

Do seznamu oblíbených produktů můžete přidávat pouze jako přihlášený.

Oblíbené produkty

Produkt byl přidán do seznamu.

Porovnání produktů

Produkt byl přidán do seznamu.

Přihlášení k odběru novinek

Novinky pravidelně na Váš e-mail.

Přihlášení k odběru novinek

Abychom Vám mohli novinky zasílat, zaškrtněte pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

Přihlášení k odběru novinek

Zadaná e-mailová adresa neodpovídá standardnímu formátu. Příkladem validní adresy je jsme@goldnutrition.cz.

Opravte zadanou adresu na správný formát a odešlete ji kliknutím na tlačítko „Přihlásit odběr“.

Přihlášení k odběru novinek

K dokončení odběru novinek musíme ověřit Vaši e-mailovou adresu. Pro úspěšné dokončení klikněte na odkaz v e-mailu, který jsme Vám právě poslali.

Přihlášení k odběru novinek

Nastala neočekávaná chyba. Zkuste to za chvíli.

Odhlášení odběru novinek

Pokud si přejete odhlásit odběr novinek, odešlete žádost kliknutím na tlačítko „Odhlásit“.

Odhlášení odběru novinek

Zadaná e-mailová adresa neodpovídá standardnímu formátu. Příkladem validní adresy je jsme@goldnutrition.cz.

Opravte zadanou adresu na správný formát a odešlete ji kliknutím na tlačítko „Přihlásit odběr“.

Odhlášení odběru novinek

K dokončení odhlášení z odběru novinek musíme ověřit Vaši e-mailovou adresu. Pro úspěšné dokončení klikněte na odkaz v e-mailu, který jsme Vám právě poslali.

Odhlášení odběru novinek

Nastala neočekávaná chyba. Zkuste to za chvíli.

Slevový kupón

Vybraný slevový kupón se Vám automaticky načte v košíku.

  Hodnocení produktu

  Pro hodnocení produktu se musíte nejdříve přihlásit.

  Hodnocení produktu

  Vaše hodnocení bylo úspěšně odesláno. Děkujeme za něj.

  Hodnocení produktu

  Nastala neočekávaná chyba. Zkuste to za chvíli.

  Vzorky příchutí zdarma

  V košíku již máte tři vzorky. Více jich zaslat nemůžeme.

  Vzorky příchutí zdarma

  Vyberte si alespoň jednu příchuť.

  Vzorky příchutí zdarma

  Vybrané příchutě najdete v košíku. Buďte bez obav, jsou zdarma.