One Shot soutěž | GoldNutrition
 / Registrace
Koupit

Vyhraj Ford Ranger
káru dakarskýho týmu na víkend

Pojď soutěžit
s One Shot Energy

Vyhraj dakarskou káru na víkend! Kup si One Shot Energy v jakémkoliv servisu Premio nebo si ho objednej online, setři kód na etiketě a zaregistruj ho na této stránce. Po potvrzení registrace můžeš vyhrát nejen dakarské auto na víkend, ale také dakarskou limitovanou edici hodinek Prim, balení dvaceti One Shot Energy nápojů, nebo týmová trička Ultimate Dakar Racing. A nezapomeň, že čím víc kódů zaregistruješ, tím budeš mít větší šanci na výhru!

O co soutěžíme?

3x
Milionová kára na víkendLuxusní pickup
v hodnotě 1,2 milionu Kč
Luxusní milionový dakarský pickup na víkend
Losujeme třikrát
1x
V hodnotě 15 600 KčLimitovaná edice
v hodnotě 15 600 Kč
Limitované dakarské hodinky Prim v hodnotě 15 600 Kč
5x
Další dávka energieBalení One Shot
v hodnotě 980 Kč
20 One Shot Energy nápojů
Losujeme pětkrát
10x
Ultimate Dakar RacingTýmová trička
v hodnotě 450 Kč
Týmové tričko Ultimate Dakar Racing
10x

Velké losování naší dakarské soutěže proběhne 17. února 2020. Sledujte nás na Facebooku. Výhercem můžeš být i ty!

Jak můžu soutěžit?

1

Kup si
One Shot Energy

V síti autoservisů Premio
nebo online zde.

2

Setři a zaregistruj
soutěžní kód

Najdeš ho uvnitř zavěšené etikety
pod stírací vrstvou.

3

Vlož svůj
kód do slosování

Formulář najdeš
níže nebo klikni .

Jdu do toho!

Registrace soutěžních kódů skončila 17. února 2020 12:00.
Vyhlášení výherců proběhne 17. února 2020 18:00.

Partneři soutěže

Pravidla soutěže

„Vyhraj Ford Ranger - káru dakarskýho týmu na víkend“

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Společnost ULTIMATE EVENTS, se sídlem U Tržiště 2246, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 46947205, DIČ: CZ6909053789, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 26345 (dále jen „Ultimate Events“) organizuje ode dne 18. 12. 2019 do 12:00 hodin dne 17. února 2020 (dále jen „Doba konání“) marketingovou soutěž zvanou „Vyhraj Ford Ranger – káru dakarskýho týmu na víkend“ (dále jen „Soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce www.goldnutriton.cz/soutez provozované Ultimate Events.
 2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
  1. Každá osoba starší osmnácti (18) let z České republiky nebo Slovenské republiky se může přihlásit do Soutěže (dále jen „Účastník“), pokud splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, zejména nikoliv však výlučně:
   • Je plně svéprávný;
   • Má kompletně a pravdivě vyplněnou registraci na www.oneshotenergy.cz (jí provozovaném eshopu), tj. sdělí Ultimate Events své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, e-mailovou adresu a mobilní telefon;
   • Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Ultimate Events, jakož i k osobám s Ultimate Events personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
  2. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti, kteří:
   • Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
   • Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;
   • Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace;
 3. PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI
  1. Každý Účastník splňující podmínky a pravidla této Soutěže zaregistruje kód ze zakoupeného soutěžního nápoje One Shot Energy na internetové stránce www.goldnutrition.cz/soutez v Době konání. Každý Účastník u registrace soutěžních kódů uvede své jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu a provozovnu Premio, kde zakoupil soutěžní One Shot Energy a odsouhlasí, že je starší 18 let.
  2. Na pozdě zaregistrované kódy, tedy po uplynutí Doby konání, nebude brán zřetel.
  3. Účastníci nemají právo na náhradu vynaložených nákladů na účast v Soutěži a mají právo pouze na jednu (1) cenu, tj. Účastník může vyhrát jednu ze čtyř cen pouze jednou.
  4. Každý Účastník se může Soutěže zúčastnit s jedním soutěžním kódem pouze jednou, tzn. při koupi dvaceti (20) kusů nápojů One Shot se může Účastník zúčastnit Soutěže dvacetkrát (20x).
  5. Při několikanásobné registraci jednoho soutěžního kódu, se do Soutěže zapojí pouze první registrace kódu a pouze jednou.
  6. Losování výherců Soutěže bude probíhat následujícím způsobem. Dne 17. února 2020 po 12 hod., bude počítačovým softwarem za účasti zaměstnanců pořadatele vylosováno 19 výherců. Za losování zodpovídá Ultimate Events.
   • 1.-3. losování - vylosovaní získávají 1. cenu
   • 4. losování - vylosovaný získává 2. cenu
   • 5.-9. losování - vylosovaní získávají 3. cenu
   • 10.-19. losování – vylosovaní získávají 4. cenu
 4. CENY V SOUTĚŽI
  1. Účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech vyhrát následující:
   • 1. cena
    • tři (3) vylosovaní vyhrají „dakarské auto na víkend“ – luxusní předlohu závodního speciálu – Ford Ranger Wildtrak 4x4 3,2l v hodnotě 1,2 mil. Kč vč. DPH
   • 2. cena
    • jeden (1) vylosovaný vyhraje hodinky Prim – limitovanou dakarskou edici v hodnotě 15 600 Kč vč. DPH
   • 3. cena
    • pět (5) vylosovaných vyhraje 20 ks One Shot Energy (v hodnotě 980 Kč vč. DPH)
   • 4. cena
    • deset (10) vylosovaných vyhraje jedno týmové tričko Ultimate Dakar Racing v hodnotě 450 Kč vč. DPH (výherce si může vybrat variantu pánskou/dámskou/dětskou z velikostí XS-XL)
  2. Výhercem cen se stává Účastník, který splnil podmínky v těchto pravidlech a jehož unikátní soutěžní kód, který v Době konání Soutěže zaregistroval na stránkách www.goldnutrition.cz/soutez byl náhodně vylosován dne 17. února 2020. Každý Účastník, který nevyhrál cenu, bere na vědomí, že v Soutěži neuspěl, a souhlasí s tím, že mu Ultimate Events nemusí zasílat speciální informaci o tom, že nevyhrál.
  3. Ultimate Events vyhlásí výherce ceny nejpozději do tří (3) dnů od ukončení Soutěže.
  4. Ultimate Events bude výherce ceny kontaktovat e-mailem, případně telefonicky do tří (3) pracovních dnů ode dne vyhlášení vítězů Soutěže, a to na e-mailovou adresu či telefonní číslo, které uvedl při registraci soutěžního kódu na stránkách Soutěže.
  5. Podmínky předání 1. ceny: vůz je zapůjčen s plnou nádrží; převzetí v pátek, místo a čas předání dle dohody, vrácení v následující neděli do 17 hod. hod. tamtéž opět s plnou nádrží (termín vypůjčení auta dle domluvy do 30. 4. 2020). Účastník musí být držitelem platného řidičského oprávnění sk. B a nechá se vyfotit s cenou pro marketingové účely Ultimate Events.
   Podmínkou předání 2., 3. a 4. ceny je osobní vyzvednutí na pobočce Premio (kde zakoupil soutěžní One Shot), pokud si objednal One Shot online – cena mu bude předána na jím vybrané pobočce Premio. Účastník se nechá vyfotit s cenou pro marketingové účely Ultimate Events.
  6. Nepřevzatá výhra, či výhra Účastníka, který nereaguje na zprávu Ultimate Events o výhře, propadá Ultimate Events po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů od vyhlášení konkrétní výhry.
  7. Ultimate Events neposkytuje na ceny žádnou záruku, nicméně v případě poškození ceny přímo z výroby provede výměnu.
 5. OSOBNÍ ÚDAJE
  1. Nahráním soutěžního kódu do systému Ultimate Events dává Účastník Ultimate Events ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, kontaktní telefon a e-mailová adresa za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Ultimate Events a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.
  2. Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Ultimate Events včetně zasílání obchodních sdělení a Ultimate Events může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním Ceny, a to na období tří (3) let od počátku Soutěže.
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tato Soutěž je vyhlášena ve smyslu ust. § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  2. Ultimate Events prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
  3. Ultimate Events si vyhrazuje právo měnit podmínky Soutěže a nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě, případně Soutěž zrušit.
  4. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Soutěži.
  5. Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník registrací soutěžního kódu na internetový portál www.goldnutrition.cz/soutez vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

Ve Velkém Meziříčí, dne 18. 12. 2019

Soutěžní formulář

Zadané soutěžní kódy nejsou platné.

Ujisti se, že do pole „Nasbírané kódy“ zadáváš kódy v platném formátu.
Kód se skládá z čísel 0-9 a písmen A-Z. Výsledný kód je dlouhý šest znaků.
Jednotlivé kódy odděl čárkou.

Soutěžní formulář

Nevyplnil(a) jsi tvoje jméno.

Je důležité uvést skutečné kontaktní údaje. Na tyto tě budeme v případě výhry kontaktovat.

Soutěžní formulář

Zadaná e-mailová adresa neodpovídá standardnímu formátu. Příkladem validní adresy je soutezici@seznam.cz.

Oprav zadanou adresu na správný formát a opakuj odeslání kódů kliknutím na tlačítko „Odeslat kódy“.

Je důležité uvést skutečné kontaktní údaje. Na tyto tě budeme v případě výhry kontaktovat.

Soutěžní formulář

Nevyplnil(a) jsi tvoje telefonní číslo.

Je důležité uvést skutečné kontaktní údaje. Na tyto tě budeme v případě výhry kontaktovat.

Soutěžní formulář

Nastala neočekávaná chyba. Zkus to za chvíli.

Soutěžní formulář

Odeslání tvých soutěžních kódů proběhlo úspěšně.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním e-shopu goldnutrition.cz s tímto souhlasíte. Více informací.

Kontaktní formulář

Vyplňte níže uvedené údaje a klikněte na „Odeslat dotaz“. Budeme Vás v co nejbližší době kontaktovat.

Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Údaje, které jste vyplnil(a) v tomto formuláři budou využity pouze pro vyřízení Vašeho dotazu. Informace o nakládání s osobními údaji najdete zde.

Kontaktní formulář

Před odesláním dotazu je nutné vyplnit všechna povinná pole kontaktního formuláře označená hvězdičkou .

Kontaktní formulář

Zadaná e-mailová adresa neodpovídá standardnímu formátu. Příkladem validní adresy je jsme@goldnutrition.cz.

Opravte zadanou adresu na správný formát a odešlete vyplněné údaje kliknutím na tlačítko „Odeslat dotaz“.

Kontaktní formulář

Váš dotaz byl úspěšně odeslán.

S odpovědí Vás budeme kontaktovat na uvedený e-mail nebo telefonní číslo.

Kontaktní formulář

Nastala neočekávaná chyba. Zkuste to za chvíli.

Dotaz k objednávce

Vyplňte níže uvedené údaje a klikněte na „Odeslat dotaz“. Budeme Vás v co nejbližší době kontaktovat. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Údaje, které jste vyplnil(a) v tomto formuláři budou využity pouze pro vyřízení Vašeho dotazu. Informace o nakládání s osobními údaji najdete zde.

Dotaz k objednávce

Před odesláním dotazu je nutné vyplnit všechna povinná pole formuláře označená hvězdičkou .

Dotaz k objednávce

Zadaná e-mailová adresa neodpovídá standardnímu formátu. Příkladem validní adresy je jsme@goldnutrition.cz.

Opravte zadanou adresu na správný formát a odešlete vyplněné údaje kliknutím na tlačítko „Odeslat dotaz“.

Dotaz k objednávce

Nastala neočekávaná chyba. Zkuste to za chvíli.

Dotaz k objednávce

Váš dotaz byl úspěšně odeslán.

S odpovědí Vás budeme kontaktovat na uvedený e-mail nebo telefonní číslo.

Rychlé přihlášení

Formulář přihlašení

Nevyplnil jste všechna povinná pole. Ujistěte se, že pole „přihlašovací jméno“ a „heslo“ nejsou prázdná.

Zobrazit slevové kupóny

Pro zobrazení Vašich slevových kupónů se musíte přihlásit nebo registrovat. Po přihlášení naleznete slevové kupóny na produkty a značky ihned k použití ve své zákaznické sekci.

Zobrazit věrnostní body

Pro zobrazení Vašich věrnostních bodů se musíte přihlásit nebo registrovat. Věrnostní body získáváte za každý nákup (v případě, že jste přihlášen) a kdykoliv je můžete směnit za širokou škálu produktů z naší nabídky.

Vyberte si způsob koupě produktu

Tento produkt si můžete koupit za peníze nebo za věrnostní body. Pokud si zvolíte druhou variantu, musíte se nejdříve přihlásit.

Vyberte si způsob koupě produktu

Tento produkt si můžete koupit za peníze nebo za věrnostní body. Pokud si zvolíte druhou variantu, bude Vám strženo bodů.

Vyberte si způsob koupě produktu

Tento produkt je možné koupit za peníze nebo za věrnostní body. K zakoupení za body Vám chybí bodů.

Oblíbené produkty

Do seznamu oblíbených produktů můžete přidávat pouze jako přihlášený.

Oblíbené produkty

Produkt byl přidán do seznamu.

Porovnání produktů

Produkt byl přidán do seznamu.

Přihlášení k odběru novinek

Novinky pravidelně na Váš e-mail.

Přihlášení k odběru novinek

Abychom Vám mohli novinky zasílat, zaškrtněte pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

Přihlášení k odběru novinek

Zadaná e-mailová adresa neodpovídá standardnímu formátu. Příkladem validní adresy je jsme@goldnutrition.cz.

Opravte zadanou adresu na správný formát a odešlete ji kliknutím na tlačítko „Přihlásit odběr“.

Přihlášení k odběru novinek

K dokončení odběru novinek musíme ověřit Vaši e-mailovou adresu. Pro úspěšné dokončení klikněte na odkaz v e-mailu, který jsme Vám právě poslali.

Přihlášení k odběru novinek

Nastala neočekávaná chyba. Zkuste to za chvíli.

Odhlášení odběru novinek

Pokud si přejete odhlásit odběr novinek, odešlete žádost kliknutím na tlačítko „Odhlásit“.

Odhlášení odběru novinek

Zadaná e-mailová adresa neodpovídá standardnímu formátu. Příkladem validní adresy je jsme@goldnutrition.cz.

Opravte zadanou adresu na správný formát a odešlete ji kliknutím na tlačítko „Přihlásit odběr“.

Odhlášení odběru novinek

K dokončení odhlášení z odběru novinek musíme ověřit Vaši e-mailovou adresu. Pro úspěšné dokončení klikněte na odkaz v e-mailu, který jsme Vám právě poslali.

Odhlášení odběru novinek

Nastala neočekávaná chyba. Zkuste to za chvíli.

Slevový kupón

Vybraný slevový kupón se Vám automaticky načte v košíku.

  Hodnocení produktu

  Pro hodnocení produktu se musíte nejdříve přihlásit.

  Hodnocení produktu

  Vaše hodnocení bylo úspěšně odesláno. Děkujeme za něj.

  Hodnocení produktu

  Nastala neočekávaná chyba. Zkuste to za chvíli.

  Vzorky příchutí zdarma

  V košíku již máte tři vzorky. Více jich zaslat nemůžeme.

  Vzorky příchutí zdarma

  Vyberte si alespoň jednu příchuť.

  Vzorky příchutí zdarma

  Vybrané příchutě najdete v košíku. Buďte bez obav, jsou zdarma.